A magyar zászlóról több cikket is írtunk már az elmúlt időszakban, ezért most elindulunk a világ többi zászlaja felé, és bemutatjuk azokat is. Minden hónapban egyet. Kezdjük közvetlenül a nyugati szomszédunkkal. Jöjjön elsőként Ausztria zászlaja és a piros-fehér-piros sáv kialakulásának története.>>>

Ausztria zászlajának eredete

Ausztria zászlaja vízszintes, piros-fehér-piros csíkos nemzeti lobogó, melynek szélesség- és hosszaránya 2:3.

A lakossági zászló címer nélküli, az állami és hadizászló címeres. Az utóbbi közepén látható osztrák címeren egy, a fején aranyszínű koronával, a lábain pedig elszakított ezüst színű lánccal ábrázolt fekete sast találunk, ami egy vörös pajzsot tart, középen vízszintes fehér csíkkal.

A zászlót a mai formájában II. Frigyes használta először, 1230-ban. 

Miért épp ezeket a színeket választotta?

A legenda szerint a zászló színei V. Lipót herceg nevéhez fűződnek, aki a piros-fehér-piros csíkos pajzsot ajándékba kapta VI. Henrik királytól az 1191-es rendkívül véres ptolemais-i csata után a Szentföldön.

A krónikák feljegyzései szerint a csata során Lipót fehér zubbonyát vörösre festette a vér és csak az öve által lefedett csík maradt fehér. Innen ered a piros-fehér csíkos színösszeállítás.

A modern történészek azonban csak legendának tartják ezt a történetet, mert a fegyverek legkorábban a hercegi pecséből, II. Frigyes korából, 1230-tól eredeztethetők.

A nemzeti zászló útja

A Szent Római Birodalom 1806-os, majd az Osztrák-magyar Birodalom 1918-as megszűnésével Ausztria elvesztette császári zászlajait, és a jelenlegi határai közé szorult.

Az új köztársaság elfogadta az egyszerű vörös-fehér-vörös zászlót, amely 1945-ben jelent meg újra, miután a hét éven át a náci Németországgal szövetséges ország visszatért a normál mindennapokba.

A fekete császári sas, hol egy, hol két fejjel, már több száz éve megjelent már az osztrák zászlókon, és még ma is a nemzeti örökséget idézi fel. A törött láncok 1945-ben kerültek a sas lábaira a szabadság szimbólumaként.

A sas jobb szárnyával szorított sarló a parasztokat szimbolizálja, a bal oldalon látható kalapács pedig a munkásokat. A sas fején lévő korona a középosztályt jeleníti meg.

Sok régebbi szimbólumhoz hasonlóan a sas mellkasán látható osztrák pajzsnak nincsenek kialakult szimbolikus attribútumai, bár néha azt mondják, a fehér színű sáv a Duna ragyogó vizét jelképezi.